• Tall Glow
  • Tall Glow
  • Tall Glow
  • Tall Glow
  • Tall Glow
  • Tall Glow
  • Tall Glow
  • Tall Glow
  • Tall Glow
  • Tall Glow
 اخبار کاشی و سرامیک
جدیدترین اخبار
نقش نانو در صنعت سرامیک
مصاحبه 
برگزاری نماشگاه بین المللی
بررسی صادرات کاشی
آمار صادرات سال 88
مقایسه تولید و صادرات کاشی
نمودارهای آماری
بررسی یک دهه صادرات کاشی ا

  
 نمایشگاهها
نمایشگاه بین المللی تهران
نمایشگاههای داخلی
نمایشگاههای ایران در خارج از کشور
نمایشگاههای خارجی

مقالات کاشی و سرامیک
تاریخچه کاشی و سرامیک
انواع کاشی و سرامیک
تولید ایران و نیاز بازار کاشی
وضعیت تولید کاشی در اروپا

  
تماس با ما
دفتر مرکزی آباده
دفتر شیراز
 پست الکترونیک
 فرم تماس با ما

 افتخارات مجتمع صدیق سرام
افتتاح مجتمع توسط وزیر صنایع
دریافت گواهینامه استاندارد
راه اندازی فاز 2 مجتمع بزودی
تقاضای بالای نمایندگان جهت خرید

ورود نمایندگانLiveZilla Live Help